องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
account_box กองช่าง
นายภูมิพัฒน์ มิตรมุสิก
นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0815633140
นางสาวพิชยา หวานจริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-056-6551
นายนฤพล ปั้นงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 085-607-1064
นายทวิก ดิสโต
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 092-787-7675
นายประพันธ์ พูลประสงค์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 082-290-9052
นายทรงวุฒิ ดิสโต
พนักงานจ้างทั่วไป (งานประปา)
นายวสันต์ นุชกระแส
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 084-833-3785
นายวิชัย ทองดี
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 063-150-0427
นายสาธร ภาคกินนร
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 092-530-2089
นายชานนท์ สัจจินานนท์
จ้างเหมาบริการ (ไฟฟ้า)
โทร : 063-729-7300
นายธำรงศักดิ์ สุปันนี
พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถขยะ)
โทร : 081-385-1458
นายมานิตย์ หาประทุม
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)
โทร : 080-062-5242
นายอำนาจ หนูปั้น
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)
โทร : 061-554-0785


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ