องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยโท ชนสิษฎ์ สบาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
โทร : 095-523-4141
นางเกษร สุขวัฒนีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-1329-6973
นางนัธมล พูลลาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-186-8087
นางนัธมล พูลลาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 085-186-8087
นายภูมิพัฒน์ มิตรมุสิก
นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0815633140


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ