messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 มีนาคม 2567
find_in_page การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
6 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไม่เพาะปลูกข้าวนาปรัง รอบที่ 2 ปี 2566/2567 หากเกษตรกร มีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ( เพิ่มเติม ) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 35
22 มกราคม 2567
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 54
15 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น poll โดย : adminเปิดอ่าน : 47
14 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 56
13 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน/รื้อถอนบ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบางเสด็จ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 37
10 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ร่วมตอบแบบสำรวจ การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ระหว่างวันที่ 3-17 พฤศจิกายน 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 43
24 ตุลาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ที่สมัคร "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 33
11 ตุลาคม 2566
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 44
10 ตุลาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสัสดีอำเภอป่าโมก แจ้งประกาศให้ทหารกองเกินที่เกิดในปี มะแม พุทธศักราช 2546 ซึ่งมีอายุย่างยี่สิบเอ็ดปีในปีพุทธศักราช 2566 และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่ อำเภอป่าโมก ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป poll โดย : adminเปิดอ่าน : 38
22 กันยายน 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 44
15 กันยายน 2566
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 38
11 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางเสด็จ ได้รับการประสานจากสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง เรื่อง เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 53
4 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ให้ประชาชนไปตรวจดูผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งในผังเมืองเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง ให้ตรวจดูบัญชีท้ายข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติม | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 50
16 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก แจ้งกำหนดการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และพืชอื่น ประจำปี 2566 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกลางของประเทศที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 57
15 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานทะเบียนและบัตรประชาชนอำเภอป่าโมก จะเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกสถานที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดเอกราช poll โดย : adminเปิดอ่าน : 51
7 สิงหาคม 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 35
4 สิงหาคม 2566
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 50
26 กรกฎาคม 2566
???ข่าวประชาสัมพันธ์??? โรงพยาบาลป่าโมก แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่มีประกาศจาก ครม ในการเพิ่มวันหยุดพิเศษ ในวันที่ 31กรกฎาคม 2566 ทำให้มีวันหยุดเพิ่ม ติดต่อกัน 6 วัน คือตั้งแต่ 28-31กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 51
25 กรกฎาคม 2566
???ข่าวประชาสัมพันธ์???การจัดกิจกรรมโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ร่วมกับ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนฯ ตำบลบางเสด็จ รพ.สต บางเสด็จ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางเสด็จ และ อสม.ตำบลบางเสด็จ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 311 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ