messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
โทร : 087-004-0293
นายนาวี สุปันนี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-130-1049
นางปัณภัสร์ ดาวดวงน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 094-995-4655
นางสาวพกามาศ เจือจาน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-723-0312

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ