messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
account_box สมาชิกสภา
นางสาวสุนิสา สุ่มประเสริฐ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวทัศนีย์ ปั้นงาม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมงคล ธนะบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายเรวัต สาตรช้าง
ส.อบต.หมู่ที่ 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ