messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มืองานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 81| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 74
คู่มือวินัย
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 68
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 78
คูมือพัฒนามาตรฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 67
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 89
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 76
คู่มือแนะนำการจัดเก็บภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 69| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือแนะนำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 64
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 66

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ