messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
folder การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
มอบอำนาจพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
มอบอำนาจปลัด อบต.ให้หัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
มอบอำนาจนายก อบต.ให้ปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ