ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง