ชื่อเรื่อง : ซื้อดินถมพร้อมปรับเกรด เพื่อใช้ในการเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม บริเวณคันดินกั้นแนวตลอดแนว หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร จำนวน 756 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง