ชื่อเรื่อง : ????????ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาาบาลป่าโมก???????? หากผู้ป่วยท่านใดที่มีอาการ Covid-19 แล้ว ไม่ต้องการมาโรงพยาบาล กรุณา @Line เพื่อรับการรักษาทางระบบ Online *** หากกรณีมีอาการรุนแรง ​(โทร.1669) เช่น ไข้สูง เหนื่อย หอบ หรือ มีโรคประจำตัว กรุณามารับบริการที่โรงพยาบาล
รายละเอียด : ????????ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาาบาลป่าโมก???????? หากผู้ป่วยท่านใดที่มีอาการ Covid-19 แล้ว ไม่ต้องการมาโรงพยาบาล กรุณา @Line เพื่อรับการรักษาทางระบบ Online *** หากกรณีมีอาการรุนแรง ​(โทร.1669) เช่น ไข้สูง เหนื่อย หอบ หรือ มีโรคประจำตัว กรุณามารับบริการที่โรงพยาบาล
ชื่อไฟล์ : xq1KRCjFri32139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้