องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน [2 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการบริหารจัดการขยะ (๑ ครัวเรือน ๑ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [11 มกราคม 2566]
ประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [21 ธันวาคม 2564]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ