องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 11381
เดือนนี้2,842
ทั้งหมด66,368

กิจกรรมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. อบต.บางเสด็จ ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอป่าโมก จัดส่งนายวสันต์ นุชกระแส พนักงาน อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในนามตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอป่าโมก และได้จัดส่งนักร้องกิตติมศักดิ์ นายสุรศักดิ์ บรรเลง พนักงาน อบต.บางเสด็จ ร้องเพลงการกุศล ในงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย ประจำปี 2566
รายละเอียด : เวลา 18.00 น. อบต.บางเสด็จ ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอป่าโมก จัดส่งนายวสันต์ นุชกระแส พนักงาน อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในนามตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอป่าโมก และได้จัดส่งนักร้องกิตติมศักดิ์ นายสุรศักดิ์ บรรเลง พนักงาน อบต.บางเสด็จ ร้องเพลงการกุศล ในงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย ประจำปี 2566 ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยการนำของนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จและ นายก อบต.ทุกแห่งของอำเภอป่าโมกพร้อมท้องถิ่นอำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลบางเสด็จพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางเสด็จ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง และได้รับเกียรติจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ