messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล / มอบหมายให้พนักงาน นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ / มอบหมายให้พนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทานบริเวณบ้านวัดถึงหน้าโรงงาน KTMSG จำกัด / มอบหมายให้พนักงาน ซ่อมประปาแตกหมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ / มอบหมายให้พนักงาน ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 3
รายละเอียด : นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้กลุ่มอาชีพฯ ที่เสนอเรื่องกู้ยืมตามระเบียบข้อปฎิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม อบต. บางเสด็จ / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บริเวณวัดทุ่ง / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทานบริเวณบ้านวัดถึงหน้าโรงงาน KTMSG จำกัด ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางเสด็จ(ดำเนินการต่อจากครั้งก่อน) / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ซ่อมประปาแตกหมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 3
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ