องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการให้บริการ E-service poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการโฆษณาด้วยการปิดประกาศ ในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ